Kariery

PRACUJ Z NAMI!

Kariera w Conclusive

career

Oferty pracy

Obecnie nie mamy wolnych stanowisk, ale zawsze jesteśmy zainteresowani pracą z najlepszymi specjalistami w naszej dziedzinie. Jeśli interesuje Cię profil naszej firmy, prześlij swoje CV za pomocą poniższego formularza.

with open ('praca') as twoje_cv:
WYŚLIJ CV

Wyślij CV

Kwestionariusz

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Conclusive Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Ligocka 103/3, 40-568 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000736516, NIP: 6793170667,
  • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych  rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • W razie konieczności wglądu, zmiany, bądź usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem: office@conclusive.pl

 

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli do CV:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Conclusive Engineering Sp. z o. o. z siedzibą w: ul. Ligocka 103/3, 40-568 Katowice.

 

Dane personalne

Wprowadź aktualne dane, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.


 
 

Trochę o Tobie

Opisz status Twojej edukacji i jak widzisz swoją karierę w najbliższej przyszłości


 
 

Wyślij CV

Wyślij swój aktualny życiorys